Sr. No Title
1 श्रीमत्भगवान परमानंद परमहंस मानस पूजन श्रींचे स्‍तुती नमन (ओंकार दिर्घ)
2 परम सद्गुरु गजानंद परमानंद नारायण सरस्वरती
3 ।।पुज्‍य सदगुरु परमहंस मधुसुदन दादा महाराज आरती।।
4 ।।सदगुरु भाईनाथ महारांची आरती।।
5 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ तातोबानंद महाराजांची आरती ।।
6 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ प्रेमानंद महाराजांची आरती ।।
7 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ पुर्णानंद महाराजांची आरती ।।
8 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ कृष्‍णानंद महाराजांची आरती ।।
9 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ बाळानंद महाराजांची आरती ।।
10 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ यादवानंद महाराजांची आरती ।।
11 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ रामानंद महाराजांची आरती ।।
12 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ प्रकाशानंद महाराजांची आरती ।।
13 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ केशवानंद महाराजांची आरती ।।
14 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ स्‍वात्‍मानंद महाराजांची आरती ।।
15 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ भोलानंद महाराजांची आरती ।।
16 ।।परम पुज्‍य सद्गुरुनाथ शांतानंद महाराजांची आरती ।।
17 ।। श्रीमत्भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती आरती ।।
18 तु एक परमहंस
19 ।। श्रीमत्भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती आरती ।।
20 || किती किती आनंद रे ||
21 ।। अंतरी मे बिराजे परमांनद।।
22 ।। ॐ नम: शिवाय ।। शंखध्‍वनीssssss......
23 ।। आनंदकंद परमानंद ।।
24 ।।जयजय विठ्ठल विठ्ठल ।।
25 ।।जय जयाजी परमानंदा।।
26 ।। देखिला मी देखिला ।।
27 श्रीमत परमानंद नारायण सरस्वती हरी
28 ।। शिवमानसपूजा।।
29 ।। गुरुभजन स्तोत्रम् ।।
30 ।। निर्वाणषट्कं ।।
31 ।। दारिद्रयदहन स्‍तोत्र ।।
32 ।। जयति संविद ।।
33 ।। भज त्रिपुरांबा ।।
34 ।। भगवान परमानंद संजिवन चैतन्यत समाधी दर्शन ।।
35 ।। मज हात धरुनी ।।
36 हरी ॐ परमानंद

   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: